Helsinki, 12.8.2020

Kesätervehdys

Rakkaat lauluveljet, kuten korvamatokappale sanoisi, vielä on kesää jäljellä. Vielä tulee kauniita iltoja, jotka omalla kohdallani kuluvat, kuten useat illat tätä ennenkin golf-kentällä. Joskus jopa väylällä ja viheriöillä. Mutta ajatukset alkavat jo kääntyä syksyyn ja tulevaa laulukauteen. Koronaviruspandemia ei koskaan poistunut keskuudestamme, otti sekin vain kesäloman, ja osoittaa nyt kiihtymisen merkkejä. Kaikki tämä heittää taas varjoa kuorotoiminnan päälle. Tähän kirjeeseen olemme keränneet tietoa tilanteesta ja koronan vaikutuksesta lauluharrastukseen.

Haluan lainata Euroopan kuoroliiton kirjettä, joka vapaasti kääntäen osuvasti muistuttaa: “COVID-19 on vaarallinen, laulaminen ei.” Luotan siihen, että tässä hankalassa tilanteessa kuorojen kekseliäisyys nousee esiin ja jo keväällä nähdyt luovat tavat harrastaa kehittyvät entisestään. Toivon, että jokainen kuoro omalla kohdallaan tekee harkintansa ja järjestää toimintansa niin, että se on laulajille turvallista, mutta että harrastus voi jatkua. Kriisi on myös mahdollisuus. Ehkä esimerkiksi mahdollisuus tutkia oman kuoron toimintaa laajemmin. Olisiko vaikkapa jonkinlainen uusi alueellinen yhteistyö mahdollista parempien tilojen tai sopivampien harjoitusryhmien järjestämiseksi?

Presidentti Niinistöä lainaten: “Me olemme kohdanneet mahdottoman, eikä se alkuunkaan ole ohi. Mutta tämä pirulainen on voitettavissa. Me nujerramme sen.” Mieskuorolaululla on ikää Suomessa yli kaksisataa vuotta. Koronalla vain muutama kuukausi. Luotan siihen, että mieskuorolaulu on täällä pitkään sen jälkeen, kun korona on enää muisto vain. Nyt vaaditaan vain sitkeyttä. Lauluveljeydellä ja fiksulla toiminnalla tästäkin selvitään.

Voimaa ja onnea alkavaan laulukauteen, kukin omalla turvallisella tavallaan!

Antti Ilmavirta
Puheenjohtaja
Suomen Mieskuoroliitto ry

1) Koronan vaikutukset syksyn laulukauteen

Sulasolin ja muiden harrastajamusiikkijärjestöjen lausunto 12.8.2020:
Musiikkiryhmien syyskauden harrastetoiminta koronaepidemian aikana

Valtioneuvosto asetti viime maaliskuussa koronaepidemian vuoksi kokoontumisrajoituksia, mistä syystä kuorojen ja orkestereiden toiminta on ollut tauolla tai hoidettu erityisjärjestelyin. Epidemiatilanne Suomessa on kesän aikana ollut rauhallinen, ja siksi myös viranomaisrajoituksia on lievennetty. Syyskauden alkaessa epidemia voi kuitenkin jälleen aktivoitua ja tautitilanne voi olla kovin erilainen eri paikkakunnilla.

Nykyisen tiedon mukaisesti uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen (THL).
Viime kädessä jokainen on vastuussa siitä, miten toimii kokoontumisten yhteydessä ja muutoin omassa elämässään. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa paljon yleisen tautitilanteen kehittymiseen huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Viranomaiset seuraavat tilannetta hyvin tarkasti ja voivat tarvittaessa muuttaa rajoituksia ja suosituksia lyhyelläkin varoitusajalla. Siksi myös harrasteryhmiltä vaaditaan tarkkaa tilanteen seuraamista ja nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Harrasteryhmän tulee aina toimia maamme valtioneuvoston ja terveysviranomaisten antamien määräysten ja suositusten rajoissa. Niin kauan, kuin rokotetta tai toimivaa lääkettä COVID-19-tautiin ei ole, sisältää kokoontuminen ja yhteismusisointi aina riskin. Viime kädessä lopullinen vastuu päätöksestä osallistua kuoron/orkesterin toimintaan on aina yksittäisellä laulajalla/soittajalla.

Me musiikkijärjestöjen edustajat seuraamme epidemiatilannetta aktiivisesti ja välitämme tietoa ja näkemyksiä harrastekentän toimijoiden päätöksenteon tueksi. Olemme koonneet tähän suosituksia, jotka toistuvat niin suomalaisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimuksissa ja asiantuntijalausunnoissa.

Kun ryhmä päättää aloittaa harjoittelun, tulisi huolehtia ainakin näistä seikoista:
• Harjoitus järjestetään tarpeeksi isossa tilassa, jotta turvavälit on mahdollista toteuttaa.
• Harjoitustila on hyvin ilmastoitu ja tauon aikana tuuletetaan mahdollisuuksien mukaan.
• Harjoituksen aikana pidetään tarpeeksi isot turvavälit joka suuntaan, suositus vähintään 2 metriä.
• Ylläpidetään turvavälejä ja vältetään lähikontakteja myös ennen harjoitusta ja niiden jälkeen sekä tauoilla, esim. yhteisessä aulatilassa tai saniteettitiloissa.
• Mikäli kokoontumisiin tullaan julkisilla kulkuneuvoilla, olisi niissä hyvä käyttää suojamaskia varsinkin, jos paikkakunnalla on kohonnut tartuntariski ja maskin käytöstä on annettu suositus.
• Jos yskittää tai aivastuttaa (esim. astma- tai allergiaoireiden vuoksi), tulee poistua harjoitustilasta. Jos ei ehdi poistua, tulee yskiä kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan.
• Pestään kädet tai käytetään käsidesinfiointiainetta harjoituksiin tultaessa ja niistä lähdettäessä.
• Vältetään fyysistä kontaktia kaikin tavoin.
• Jokainen käyttää harjoituksen aikana vain omia nuotteja, nuottitelineitä, soittimia ja muistiinpanovälineitä eikä lainaa niitä muille. Mikäli harjoituksessa käytetään tuoleja, jokainen käyttää/siirtää vain omaa tuoliaan.
• Pianoa tai muuta säestyssoitinta käyttää vain yksi nimetty henkilö (kuoronjohtaja/kapellimestari/muu harjoitusten vetäjä).
• Ei järjestetä yhteisiä väliaikatarjoiluja, vaan tarvittaessa jokaisella on omat eväät.

Harjoitukseen ei tule mennä, jos
• on minkäänlaisia hengitystieinfektion tai flunssan oireita.
• on viimeisen kahden viikon aikana ollut tekemisissä flunssaoireisen henkilön kanssa tai altistunut COVID-19-taudille.
• on ollut ulkomaanmatkalla ja saapunut Suomeen viimeisen kahden viikon aikana.
• tuntuu vähänkin epämiellyttävältä tai ahdistavalta tulla toisten kanssa samaan sisätilaan.

Kannattaa myös harkita, voitaisiinko
• harjoitukset pitää pienemmissä ryhmissä ja/tai jakaa niitä eri päiville.
• harjoitusten kestoa lyhentää.
• kokoukset ja muut järjestelyt hoitaa etäyhteydellä.
• harjoitukset pitää ulkotilassa niin kauan kuin sää sallii.
• käyttää hyväksi kevään poikkeustilanteessa opittuja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia, esim. yhdistäen etä- ja lähiharjoituksia.
• pitää ryhmä toimivana kehittämällä vaihtoehtoisia toimintamuotoja

Mahdollisessa konserttitilanteessa sekä yleisölle että esiintyjille on järjestettävä selkeät toiminta- ja turvallisuusohjeet, ja tilaisuudet tulee järjestää isoissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa, joissa tarvittavat turvavälit on mahdollista toteuttaa.

Mikäli henkilö päättää väliaikaisesti olla osallistumatta harrasteryhmän toimintaan koronaviruksen vuoksi, toivomme, että esteetön paluu ja osallistuminen ryhmän toimintaan olisi mahdollista hänelle jälleen siinä vaiheessa, kun epidemiatilanne rauhoittuu.

Yhteislaulanta ja -soitanta tuottavat harrastajille suurta iloa ja ylläpitävät hyvinvointia. Toivomme, että laulu ja soitto voivat jatkua tavalla tai toisella myös koronaepidemian aikana!

Toivotamme jäsenistöillemme hyvää terveyttä ja alkavaa syyskautta!

Jonna Aakkula, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.
Elisa Huovinen, Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry
Sanna Katajavuori, Sulasol ry
Henrik Lillhannus, Finlands svenska sång- och musikförbund rf

Linkit:
Valtioneuvosto: Voimassa olevat rajoitukset ja niiden muutokset
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Ajankohtaista tietoa viruksesta; Koronavirus selkokielellä
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Päivitetyt suositukset
Suomen Teatterit ry: Henkilöstön turvallisuusohjeet, orkesteri ja kuoro
Euroopan Kuoroliitto ECA: Tietopankki linkkeineen

Myös mieskuoroissa ja täällä Suomen Mieskuoroliiton toimistossa tunnelma on tällä hetkellä odottava. Tilannetta on syytä seurata tiiviisti ja tarvittaessa reagoida tartuntatilanteen huononemiseen ja viranomaissuosituksiin nopealla aikataululla. Koronaviruspandemian ollessa edelleen aktiivinen on tärkeää pitää huolta omasta kuoroyhteisöstä ja pitää yhteyttä kaikkiin sen jäseniin erityisesti niissä tapauksissa, että läsnäharjoitusten järjestäminen tai niihin osallistuminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista. Myös mahdollisten uusien laulajien integroinnissa mukaan kuoron toimintaan ja yhteisöön kannattaa käyttää kekseliäisyyttä.

Toivomme täällä liiton puolella saavamme kuulumisia jäsenkuoroiltamme poikkeuksellisen syksyn alkaessa. Jaa kuvia, videoita, koelaulutietoja tai muita kauden alun asioita Facebookissa tai Instagramissa hashtageilla #mieskuoro ja #laulukaudenavaus, niin välitämme tunnelmia edelleen! Hyvistä käytänteistä turvalliseen harjoitteluun voi myös keskustella Facebookissa Suomen mieskuoroaktiivit -ryhmässä: www.facebook.com/groups/mieskuoroaktiivit/

Toivomme, että pääsemme syksyn aikana myös juhlimaan liiton 75-vuotisjuhlavuotta jäsenkuorojemme konserteissa. Liiton juhlavuosilogoja voi hyödyntää poikkeustilanteesta huolimatta, ja toivomme saavamme kokoon myös juhlavuosikalenterin syksyn konserteista koronatilanteen niin salliessa. Lue lisää ja osallistu juhlintaan: www.mieskuoro.fi/smkl75v

2) Tue liiton toimintaa – kannattajajäsenyys loppuvuodeksi puoleen hintaan ja kangasmerkki kiitokseksi!

Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi myös liiton toimintaan, kun kuorotoiminta on käytännössä ollut pysähdyksissä maaliskuusta saakka. Kuorotapahtumia ei ole voinut järjestää ja niiden toteutuminen on myös alkavalla kaudella epävarmaa, ja liiton varainhankinnan kulmakivien, nuottijulkaisujen ja huomionosoitustuotteiden myynti on myös notkahtanut merkittävästi.

Voit tukea toimintaamme liittymällä liiton kannattajajäseneksi. Tarjoamme nyt kannattajajäseneksi liittyville loppuvuoden 2020 puoleen hintaan eli vain 50 eurolla (norm. 100 euroa/vuosi) ja lisäksi 75-vuotisjuhlalogolla varustetun kangasmerkin kiitokseksi kaupan päälle!

Liiton kannattajajäsenenä mahdollistat muun muassa tällaiset tapahtumat tulevaisuudessakin: kuvassa karonkkaväkeä VI Kansainvälisen Leevi Madetoja -mieskuorokilpailun karonkassa Tampereella huhtikuussa 2015. Kuva: Markku Pihlaja.

Suomen Mieskuoroliiton kannattajajäseneksi voi liittyä joko henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Lue lisää ja täytä liittymislomake: https://forms.gle/3BoCJSnBm62wFgDA9 Kannattajajäseneksi liittyvä henkilö tai yhteisö sitoutuu maksamaan voimassa olevan kannattaja- tai ainaiskannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys jatkuu automaattisesti ja kannattajajäsenmaksu laskutetaan vuosittain tammikuun alussa, ellei kannattajajäsen irtisano jäsenyyttä edellisen vuoden loppuun mennessä. Ainaiskannattajajäsenmaksu (1000 euroa vuonna 2020) laskutetaan vain kerran.

Liiton kannattajajäsenenä olet mukana varmistamassa liiton aktiivisen toiminnan myös tulevaisuudessa, asiantuntijapalvelut poikkeustilanteissakin sekä monipuoliset mieskuorotapahtumat ja -koulutukset, kunhan koronatilanne ne jälleen sallii. Kannattajajäsenille lähetetään liiton jäsenkirjeet ja muita tiedotteita toiminnasta, mikäli kannattajajäsen on antanut tähän luvan. Kannattajajäsenille voidaan myös tarjota erityisetuja liiton palveluista ja tuotteista. Liiton myyntituotteiden jäsenhinnat koskevat myös kannattajajäseniä.

Kudotun kangasmerkin kuumaprässättävällä liimataustalla voi ostaa myös erikseen 8 euron kappalehintaan liiton toimistosta (toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi tai puh. 050 375 2248). Merkit toteutettiin kesällä osana liiton tukituotekokonaisuutta yhteistyössä IDÉ House of Brandsin kanssa. Jos olet kiinnostunut kangasmerkillä varustetuista t-paidoista, pikeepaidoista ja huppareista vaikkapa lisäksi kuoron omalla painatuksella tai brodeerauksella, pyydä tarjous liiton toimistosta!

3) Elokuun jäsentarjous: kaikki nuottijulkaisut -20 % alennuksella!

Alkavaan laulukauteen, toteutuupa se läsnäharjoituksin, etäjärjestelyin tai omatoimiharjoitteluna, tarjoamme elokuun jäsentarjouksena kaikki liiton nuottijulkaisut -20 % alennuksella. Nyt kannattaa siis tilata täydennykset merkkilaulukirjavarastoon ja uutta ohjelmistoa vaikkapa kvartettikeikoille, joulukonsertteihin tai karonkkoihin! Koko nuottijulkaisuvalikoimamme löydät täältä: www.mieskuoro.fi/tuotteet/julkaisut (tarjous ei koske cd-levyjä).

Tarjous on voimassa liiton jäsenkuoroille ja niiden jäsenille kaikkiin 31.8.2020 mennessä tehtyihin nuottijulkaisujen tilauksiin. Yli 20 kappaleen tilaukseen samaa tuotetta lisäksi -10 % lisäalennus! Tuotteiden tilaukset voi tehdä Suomen Mieskuoroliiton toimistoon puhelimitse tai WhatsAppissa 050 375 2248, sähköpostitse mieskuoroliitto@sulasol.fi tai FB-viestillä. Postitse toimitettaviin tilauksiin lisäämme toimituskulut 6,90 euroa. Tuotteita on mahdollista myös ostaa toimistoltamme Helsingin Kannelmäestä. Toimistomme on pääsääntöisesti auki arkisin klo 9.30-15, mutta sovi kuitenkin noutoajasta etukäteen, sillä teemme edelleen osittain etätyötä.

4) Helsinki Male Choir Weekend 9.–11.4.2021 – osallistu tapahtumakyselyyn!

Viime keväältä huhtikuulle 2021 koronaviruspandemian vuoksi siirtyneen Helsinki Male Choir Weekendin käytännön järjestelyt jatkuvat. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä, millainen tilanne on Suomessa ja Helsingissä suunniteltuna tapahtumaviikonloppuna 9.–11.4.2021, mutta seuraamme tiiviisti tartuntamäärien kehitystä ja viranomaissuosituksia ja reagoimme niihin suunnitelmissamme tarvittaessa.

Tapahtuman ilmoittautuminen on sekä VII Kansainvälisen Leevi Madetoja -mieskuorokilpailun että Helsinki Male Choir Weekendin muun sisällön osalta auki. Tarkemmat sisältö-, hinta- ja deadlinetiedot löytyvät tapahtuman verkkosivuilta www.hmcw2021.fi. Mikäli koronavirustilanne on edelleen ensi huhtikuussa aktiivinen, tapahtuman turvallista toteutusta harkitaan tarkkaan ja peruutuskäytänteet ovat luonnollisesti hyvin joustavia osallistujien kannalta. Toivomme kuitenkin saavamme ilmoittautumisia tai alustaviakin osallistumistietoja liiton toimistoon jo hyvissä ajoin, jotta voimme varautua todennäköiseen osallistujamäärään tapahtuman suunnittelussa.

Olemme myös avanneet kyselytutkimuksen tapahtuman osallistujille, jotta voimme vielä viilata tapahtuman sisältöä vastaamaan mahdollisimman hyvin osallistujien odotuksia ja toiveita. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan ilmainen osallistujapaketti Helsinki Male Choir Weekendiin. Toivomme vastauksia niin kuoronjohtajilta, kuorojen hallintoaktiiveilta kuin rivilaulajiltakin 23.8.2020 mennessä osoitteessa https://forms.gle/WXnnSAWuovrDNh6w6 Samasta kuorosta voi siis lähettää useita vastauksia. Tutkimuksen on laatinut ja saadut vastaukset analysoi tuotannon harjoittelijamme Liisi Uusitalo osana musiikkitieteen opintoihin liittyvää työharjoittelua liittomme toimistossa.

Mikäli kuorollanne on ystäväkuoroja tai muita kontakteja Suomen ulkopuolella, pyydämme välittämään heille potentiaalisille ulkomaisille vieraille suunnattua kyselyä: https://forms.gle/4qTVY8XHvjuN288y6 Tähän englanninkieliseen kyselyyn vastausaika päättyy jo 15.8.2020.

5) Tapahtumia kaudella 2020–2021

Järvenpään Mieslaulajien seniorikuoro Ajattomien koordinoima VIII Valtakunnallinen Seniorimieskuorotapahtuma siirtyy tämän vuoden lokakuulta järjestettäväksi vuonna 2021. Päivämääristä on luvassa lisätietoa lähiviikkojen aikana, tiedotamme uudesta ajankohdasta myös liiton kanavien kautta.

Jo perinteeksi muodostunutta Suomen äänekkäintä Oktoberfestia on tarkoitus juhlia lauantaina 10.10.2020 Tampereella Mieskuoro Laulajien Laulumajalla. Päivän alkajaisiksi kisataan myös neljän kaupungin kvartettimestaruudesta Tampereen, Turun, Porin ja Rauman kesken. Iltajuhlan pääyhteistyökumppanina toimii jälleen Nokian Panimo ja Keisari-olut.

Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä alkusyksyn ajan, ja tapahtuma järjestetään luonnollisesti vain, mikäli se voidaan toteuttaa osallistujien kannalta turvallisesti. Tapahtuman ilmoittautuminen on jo avoinna, mutta mikäli osallistuminen tai koko tapahtuma peruuntuisi koronatilanteen takia, tästä ei aiheudu ilmoittautuneille kustannuksia. Oktoberfestin osallistumismaksu on 35 euroa/hlö ja ilmoittautumisaikaa syyskuun loppuun saakka. Seuraa tiedotustamme tapahtuman verkkosivuilta: www.mieskuoro.fi/oktoberfest2020

Perusmerkkikoulutus pyritään järjestämään Mikkelissä lauantaina 17.10.2020. Kurssin kouluttajana toimii liiton musiikkilautakunnan jäsen Ilkka Aunu, ja koulutuspäivässä on mukana myös liiton tuotemyynti- ja infopiste. Koulutuksen päätteeksi on myös mahdollisuus merkkisuorituksiin. Koko päivän kestävä koulutus alkaa Päämajakoululla noin klo 10. Koulutuksen hinta on 20 euroa/osallistuja (ruokailut, matkat ja mahdolliset majoitukset omakustanteisesti), ja kurssin päätteeksi on mahdollisuus merkkisuorituksiin. Koulutukseen osallistujat voivat myös hankkia merkkilaulukirjat alennushintaan Perus- ja Taitomerkkilaulut sekä Serenadit 20 euroa/kpl, Mestarimerkkilaulut 25 euroa/kpl. Myös tämän koulutustapahtuman osalta seurataan tilannetta ja reagoidaan järjestelyissä mahdolliseen koronavirustilanteen pahenemiseen tarvittaessa. Koulutukseen voi ilmoittautua mukaan viimeistään 4.10.2020 sähköisellä lomakkeella: https://forms.gle/nnEVDPmiBqUUM5zq5

Suomen Mieskuoroliiton seuraavat Talvipäivät järjestetään Seinäjoella 12.–14.2.2021. Talvipäiville on suunnitteilla taitomerkkikoulutus musiikkilautakuntamme varapuheenjohtajan Anneli Julénin johdolla, Paavo Hyökin luotsaaman edustuskuoro Liiton Miesten harjoitusperiodi konsertteineen sekä liittokokous. Isäntäkuorona toimii Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jussit. Lisätietoja Talvipäivien ohjelmasta, osallistumismaksusta ja ilmoittautumisesta on luvassa syyskuussa, tervetuloa mukaan!

 

Jäsenkirjen tulostusystävällisessä muodossa (pdf)