Suomen Mieskuoroliitto on laatinut jäsenkuorojensa käyttöön kyselypohjan, jolla jäsenkuorot voivat selvittää laulajistonsa tyytyväisyyttä omaan kuoroon ja toiveita kuoron toiminnan kehittämiseksi. Kyselyn osiot käsittelevät kuoron taiteellista toimintaa, ilmapiiriä, ohjelmistoa, hallintoa sekä Sulasolin ja Suomen Mieskuoroliiton palveluita.

Kyselylomake on toteutettu Google Formsilla, ja jokainen kiinnostunut kuoro saa oman lomakkeen ja ylläpito-oikeudet kyselyn ja vastausten hallinnointiin. Kyselyn hallinnointi vaatii Google-tilin. Myös liitolle jää oikeus vastausten käsittelyyn. Tietoja käytetään liiton toiminnassa jäsenistön tilanteen seurantaan ja liiton palveluiden kehittämiseen jäsenistön tarpeiden mukaan. Kyselyn vastauksia ei liiton toiminnassa yhdistetä yksittäisiin henkilöihin, tarvittaessa anonymisoimme ennen tietojen käsittelyä vastaukset, joista yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

Mikäli olet kiinnostunut jäsenkyselypohjan käyttämisestä oman yhdistyksen piirissä, ota yhteyttä liiton toimistoon: toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi, puh. 010 8200 236. Sähköisen kyselyn lisäksi suosittelemme lämpimästi myös saman pohjan käyttämistä puheenjohtajan ja kuorolaisen välisissä kahdenkeskisissä keskusteluissa tai paperilomakkeena, mikäli nämä kanavat ovat oman kuoron piirissä sähköistä lomaketta luontevampia.