Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa eilen 15.10.2020 annettiin koronaviruspandemian ja tämänhetkisen tartuntatilanteen vuoksi uusia suosituksia mm. aikuisten ryhmäharrastustoimintaan liittyen. Aluehallintovirastot soveltavat vielä myöhemmin suosituksia alueellisiksi ohjeiksi ja määräyksiksi.

Suosituksissa huomioidaan eri alueiden erilainen tartuntatilanne. Perustason alueilla on mahdollistettava harrastustoimintaan osallistujien lähikontaktin välttäminen. Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla suositellaan aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä korkean tartuntariskin tilanteissa, ja leviämisvaiheessa tarvittaessa kokonaan.

Yhdessä laulaminen on nostettu sekä tiedotustilaisuudessa että sen jälkeen mediassa esimerkiksi korkean riskin tilanteista. Kuorot ovat kuitenkin kuluneen syksyn aikana kiinnittäneet kiitettävästi huomiota harjoitusten turvallisuuteen: Turvavälit pidetään sekä harjoitusten aikana että niiden yhteydessä tapahtuvassa muussa kanssakäymisessä, ja käsihygieniassa ollaan tarkkoja.

Hengitystieinfektioihin on kuoroissa suhtauduttu aina vakavuudella, onhan terve ääni kaiken kuorolaulun perusta. Harjoituksista ollaan nyt pois entistäkin matalammalla kynnyksellä pientenkin hengitystieoireiden vuoksi, ja poissaolijoille on toteutettu mahdollisuuksia osallistumiseen etänä. Myös maskit ja/tai visiirit ovat useilla kuoroilla käytössä lisäämässä osaltaan harjoitusten turvallisuutta ja madaltamassa tartuntariskiä, ja konserttitilanteissa yleisön turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota THL:n ja OKM:n yleisötilaisuuksia koskevaa ohjeistusta noudattaen. Sulasolin ja muiden harrastajamusiikkijärjestöjen elokuussa antama ohjeistus on edelleen hyvä ohjenuora harjoitusten turvalliseen järjestämiseen.

Alustavat tulokset esimerkiksi Bristolin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta viittaavat siihen, että koronavirus ei leviäisi merkittävästi enempää laulaessa kuin puhuessa. Erityisesti kuorolaulun nostaminen silmätikuksi on kohtuutonta: kuorojen aloitettua toimintansa tänä syksynä turvallisuusohjeiden mukaisesti tartuntoja ei ole tietojemme mukaan kuorojen piirissä raportoitu. Julkisuudessa esille nostetut tartuntatilanteet kuoroissa ovat tapahtuneet ennen nykyisten turvallisuusohjeiden käyttöönottoa.

Kuorolaulu ei ole vaarallista, koronavirus on. Kaikkeen ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyy aina jonkinlainen tartuntariski, mutta kuorolaulua on mahdollista edelleen harrastaa varsin kohtuullisella riskillä turvallisuusohjeet huomioiden. Kuorotoiminnalla on merkittävä rooli suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Vaikutukset harrastajien hyvinvointiin ovat kiistattomat, ja kuorot myös työllistävät lukuisia musiikin ammattilaisia. Useimmat kuorot toimivat kuitenkin vailla säännöllistä julkista tai muuta ulkopuolista rahoitusta, jolloin toiminnan jatkuminen mahdollisimman normaalisti on kuoroille elintärkeää.

Kuten tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko eilisessä tiedotustilaisuudessa totesi, suositusten soveltamisessa on syytä käyttää arkijärkeä. Toivomme, että uusista suosituksista ja niiden aiheuttamista haasteista huolimatta kuorot löytävät sopivia keinoja toiminnan jatkamiseksi. Toivomme, että harjoitus- ja konserttitiloja hallinnoivat tahot mahdollistavat kuorojen toiminnan jatkumisen myös uusien suositusten jälkeen, ja että turvallisesti järjestettyihin kuorokonsertteihin riittää yleisöä myös tulevaisuudessa.

Suomen Mieskuoroliitto ry

Linkit:

Valtioneuvoston suositukset 15.10.2020: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-linjasi-valtakunnallisista-ja-alueellisista-suosituksista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi

THL:n ja OKM:n ohje yleisötilaisuuksien järjestämisestä 21.9.2020: http://www.avi.fi/documents/10191/17217812/OKM-THL_Ohje+yleisötilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+käytössä_FI.pdf/6562b3bd-1698-4c24-9223-77b8afd0b81e

Sulasolin ja muiden harrastajamusiikkijärjestöjen ohjeistus musiikin harrastusryhmien toiminnasta koronapandemian aikana 12.8.2020: https://sulasol.fi/musiikkiryhmien-syyskauden-harrastetoiminta-koronaepidemian-aikana/

Bristolin yliopiston tutkimus aerosolien ja partikkeleiden leviämisestä laulaessa 19.8.2020: https://chemrxiv.org/articles/preprint/Comparing_the_Respirable_Aerosol_Concentrations_and_Particle_Size_Distributions_Generated_by_Singing_Speaking_and_Breathing/12789221