Liity jäseneksi!

Liity jäseneksi!

Suomen Mieskuoroliittoon liittyessään kuoro liittyy samalla keskusjärjestö Sulasolin ja alueellisen piirin jäseneksi.

Sulasolin sääntöjen mukaan liiton jäseniksi voidaan hyväksyä

 • rekisteröidyt kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset, tai muut tällaista toimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt
 • julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset kuorot ja soitinyhtyeet, sekä
 • ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset.

Liittohallitus hyväksyy jäsenyhdistykset kirjallisesta hakemuksesta. Liittymismaksu uudelta jäsenyhdistykseltä on 35,00 €.

Jäsenmaksu

Sulasolin jäsenmaksu (/henkilö) koostuu kolmesta osasta:

Sulasolin osuus (2018: 20,45 €/vuosi)
Suomen Mieskuoroliiton osuus (10,50 €/vuosi)
Sulasol-piirin osuus (0,00-2,00 €/vuosi piiristä riippuen)

Eläkeläis-, invalidi- ja veteraaniyhdistysten alennus keskusliiton jäsenmaksusta on 50 %. Opiskelijayhdistysten hakema toiminta-avustus liittohallitukselta on 50 % keskusliiton jäsenmaksusta.

Sulasolin jäsenmaksuosuuteen sisältyy Sulasol-lehti, joka lähetetään jäsenyhdistyksen jokaiselle henkilöjäsenelle. Useampaan yhdistykseen kuuluminen ei oikeuta jäsenmaksun alennukseen.

Liittyminen

Liittyminen tapahtuu täyttämällä ja allekirjoittamalla jäsenhakemuskaavake ja postittamalla se Sulasoliin osoitteella Klaneettitie 6-8, 00420 Helsinki. Kaavakkeen voi avata ja tulostaa alla olevasta linkistä.

Jäsenhakemus 1 rekisteröidyille kuoro- ja soitinyhdistyksille: jasenhakemus

Jäsenhakemus 2 julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimiville kuoroille ja soitinyhtyeille: jasenhakemus_2

Ohjeita liittymistä varten: liittymisohje (pdf-tiedosto)

Ohjeita yhdistyksen rekisteröintiin sekä yhdistysten mallisääntöjä löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivuilta osoitteesta http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

Tutustumisvuosi

Sulasoliin liittymistä pohtivien kuorojen on nyt mahdollista tutustua Sulasoliin ensin vuoden verran ennen varsinaista jäsenyyttä.

Tutustumisvuoden aikana kuoro/orkesteri saa:

 • 5 kpl Sulasol-lehteä/ilmestyvä numero, jotka postitetaan nimetylle henkilölle (lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa)
 • jäsentiedotteet
 • ostaa nuotteja ja muista kustanteita Sulasolin ja Suomen Mieskuoroliiton nuottimyymälästä jäsenhintaan
 • liittyä Sulasolin Kuorokerhon jäseneksi
 • osallistua Sulasolin ja erikoisliittojen järjestämiin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin jäsenhinnalla
 • opastusta ja neuvontaa Sulasolin toimiston henkilökunnalta

Tutustumisvuoden hinta on 50 euroa / kuoro tai orkesteri. Vuosimaksu peritään välittömästi ilmoittautumisen jälkeen. Tutustumisvuotta ei tarvitse irtisanoa erikseen, vaan se raukeaa, kun tutustumisvuosi on tullut täyteen.

Tutustumisvuosi alkaa, kun ilmoitus tutustumisvuodesta on saapunut Sulasoliin ja päättyy, kun vuosi ilmoittautumispäivästä on kulunut umpeen. Tämän jälkeen kuoro/orkesteri päättää, haluaako se liittyä Sulasolin varsinaiseksi jäseneksi.
Tutustumisvuosi myönnetään kullekin hakijalle vain yhden kerran.
Oheinen lomake lähetetään täytettynä osoitteella
Sulasol Klaneettitie 6-8, 00420 Helsinki.

Tutustumisvuosilomake (doc-tiedosto)

Seniorijäsenyys

Sulasolin seniorijäsenyyden edellytyksenä on, että vähintään 75% yhdistyksen jäsenistä on 65 vuotta täyttäneitä. Seniorijäsenenä voivat toimia

 • rekisteröidyt seniorikuoroyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset
 • julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset seniorikuorot
 • Sulasolin jäsenyhdistyksen yhteydessä toimivat rekisteröitymättömät seniorikuorot, mikäli seniorikuoro toimii omana ryhmänään ja sillä on säännöllistä toimintaa (esim. omia harjoituksia, esiintymisiä omana ryhmänään)

Kohtien 1 ja 2 tunnusmerkit täyttävät seniorikuorot voivat liittyä Sulasolin jäseneksi toimimalla Sulasolin yleisten liittymisohjeiden mukaan täyttämällä jäsenanomuskaavakkeen. Kohdan 3 tunnusmerkit täyttävä seniorikuoro voi ilmoittautua seniorijäseneksi ilman erillistä jäsenhakemusta täyttämällä seniorijäseneksi ilmoittautumislomakkeen.

Lomakkeen mukana on toimitettava jäsenluettelo (nimi, osoite, syntymävuosi) sekä lyhyt kuvaus, josta käy ilmi seniorikuoron harjoittama säännöllinen toiminta omana ryhmänään. Jäsenluettelossa ilmoitetaan vain ne seniorikuoron jäsenet, jotka eivät toimi aktiivisesti myös pääkuorossa. Liittymislomakkeella ilmoitettavaan jäsenmäärään lasketaan kuitenkin kaikki seniorikuoron aktiivijäsenet. Mikäli seniorikuoron jäsen toimii edelleen myös pääkuorossa, ilmoitetaan henkilö pelkästään pääkuoron jäsenlistalle ja jäsenmaksu veloitetaan tämän mukaisesti.

Seniorijäsenet maksavat 50 % voimassa olevasta keskusliiton jäsenmaksusta sekä erikoisliiton ja piiriyhdistyksen voimassa olevat jäsenmaksut. Sulasol laskuttaa kaikki jäsenmaksut vuosittain. Suomen Mieskuoroliiton jäsenmaksusta on lisäksi mahdollista anoa jälkikäteen toiminta-avustuksena 50 % alennus.

Uusi jäsenyhdistys maksaa lisäksi liittyessään voimassa olevan liittymismaksun. Liittymismaksua ei peritä kohdan 3 mukaisesti ilmoittautuvilta seniorikuoroilta. Seniorijäsenet voivat hyödyntää kaikkia Sulasolin, erikoisliiton ja piiriyhdistyksen jäsenetuja ja palveluja. Sulasol-lehti postitetaan jokaiselle seniorikuoron jäsenelle.

Mikäli seniorikuoro toimii jäsenkuoron yhteydessä, ei seniorijäsenelle lähetetä erillistä liittokokouskutsua, vaan seniorijäsenet lasketaan koko yhdistyksen jäsenmäärään mukaan määriteltäessä yhdistyksen käytössä olevaa äänimäärää liittokokouksessa.

Mikäli varsinainen jäsenkuoro päättää erota Sulasolista, päättyy samalla myös sen yhteydessä toimivan seniorikuoron jäsenyys ilman erillistä eroilmoitusta

Seniorijaseneksi_ilmoittautuminen (pdf)