Liity jäseneksi!

Liity jäseneksi!

Suomen Mieskuoroliittoon liittyessään kuoro liittyy samalla keskusjärjestö Sulasolin ja alueellisen piirin jäseneksi.

Sulasolin sääntöjen mukaan liiton jäseniksi voidaan hyväksyä

 • rekisteröidyt kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset, tai muut tällaista toimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt
 • julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset kuorot ja soitinyhtyeet, sekä
 • ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset.

Liittohallitus hyväksyy jäsenyhdistykset kirjallisesta hakemuksesta, joka osoitetaan kattojärjestö Sulasolille. Liittymismaksua ei ole.

Jäsenmaksu

Sulasolin jäsenmaksu (/jäsenyhdistyksen henkilöjäsen) koostuu kolmesta osasta:

Sulasolin osuus (2024: 20,95 €/vuosi)
Suomen Mieskuoroliiton osuus (2024: 13,50 €/vuosi)
Sulasol-piirin osuus (0,00-5,00 €/vuosi piiristä riippuen)

Eläkeläis-, invalidi- ja veteraaniyhdistysten alennus keskusliiton jäsenmaksusta on 50 %. Opiskelijayhdistysten hakema toiminta-avustus liittohallitukselta on 50 % keskusliiton jäsenmaksusta. Näiden yhdistysten on mahdollista hakea vastaava jäsenmaksupalautus toiminta-avustuksena Suomen Mieskuoroliitolta.

Sulasolin jäsenmaksuosuuteen sisältyy Sulasol-lehti, joka lähetetään jäsenyhdistyksen jokaiselle henkilöjäsenelle. Useampaan yhdistykseen kuuluminen ei oikeuta jäsenmaksun alennukseen.

Liittyminen

Liittyminen tapahtuu täyttämällä ja allekirjoittamalla jäsenhakemuskaavake ja postittamalla se Sulasoliin osoitteella Tallberginkatu 1 C / 18, 00180 Helsinki tai sähköpostitse info@sulasol.fi. Kaavakkeen voi avata ja tulostaa alla olevasta linkistä.

Jäsenhakemus 1 rekisteröidyille kuoro- ja soitinyhdistyksille: jasenhakemus

Jäsenhakemus 2 julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimiville kuoroille ja soitinyhtyeille: jasenhakemus_2

Ohjeita liittymistä varten: liittymisohje (pdf-tiedosto)

Ohjeita yhdistyksen rekisteröintiin sekä yhdistysten mallisääntöjä löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivuilta osoitteesta http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

Tutustumisvuosi

Sulasoliin liittymistä pohtivien kuorojen on nyt mahdollista tutustua Sulasoliin ensin vuoden verran ennen varsinaista jäsenyyttä.

Tutustumisvuoden aikana kuoro/orkesteri saa:

 • 5 kpl Sulasol-lehteä/ilmestyvä numero, jotka postitetaan nimetylle henkilölle (lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa)
 • jäsentiedotteet
 • ostaa nuotteja ja muista kustanteita Sulasolin ja Suomen Mieskuoroliiton nuottimyymälästä jäsenhintaan
 • liittyä Sulasolin Kuorokerhon jäseneksi
 • osallistua Sulasolin ja erikoisliittojen järjestämiin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin jäsenhinnalla
 • opastusta ja neuvontaa Sulasolin toimiston henkilökunnalta

Tutustumisvuoden hinta on 50 euroa / kuoro tai orkesteri. Vuosimaksu peritään välittömästi ilmoittautumisen jälkeen. Tutustumisvuotta ei tarvitse irtisanoa erikseen, vaan se raukeaa, kun tutustumisvuosi on tullut täyteen.

Tutustumisvuosi alkaa, kun ilmoitus tutustumisvuodesta on saapunut Sulasoliin ja päättyy, kun vuosi ilmoittautumispäivästä on kulunut umpeen. Tämän jälkeen kuoro/orkesteri päättää, haluaako se liittyä Sulasolin varsinaiseksi jäseneksi.
Tutustumisvuosi myönnetään kullekin hakijalle vain yhden kerran.
Oheinen lomake lähetetään täytettynä osoitteella Sulasol, Tallberginkatu 1 C / 18, 00180 Helsinki tai sähköpostilla info@sulasol.fi 

Tutustumisvuosilomake (doc-tiedosto)

Seniorijäsenyys

Sulasolin seniorijäsenyyden edellytyksenä on, että vähintään 75% yhdistyksen jäsenistä on 70 vuotta täyttäneitä. Seniorijäsenenä voivat toimia

 • rekisteröidyt seniorikuoroyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset
 • julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset seniorikuorot
 • Sulasolin jäsenyhdistyksen yhteydessä toimivat rekisteröitymättömät seniorikuorot, mikäli seniorikuoro toimii omana ryhmänään ja sillä on säännöllistä toimintaa (esim. omia harjoituksia, esiintymisiä omana ryhmänään)

Kohtien 1 ja 2 tunnusmerkit täyttävät seniorikuorot voivat liittyä Sulasolin jäseneksi toimimalla Sulasolin yleisten liittymisohjeiden mukaan täyttämällä jäsenanomuskaavakkeen. Kohdan 3 tunnusmerkit täyttävä seniorikuoro voi ilmoittautua seniorijäseneksi ilman erillistä jäsenhakemusta täyttämällä seniorijäseneksi ilmoittautumislomakkeen.

Lomakkeen mukana on toimitettava jäsenluettelo (nimi, osoite, syntymävuosi) sekä lyhyt kuvaus, josta käy ilmi seniorikuoron harjoittama säännöllinen toiminta omana ryhmänään. Jäsenluettelossa ilmoitetaan vain ne seniorikuoron jäsenet, jotka eivät toimi aktiivisesti myös pääkuorossa. Liittymislomakkeella ilmoitettavaan jäsenmäärään lasketaan kuitenkin kaikki seniorikuoron aktiivijäsenet. Mikäli seniorikuoron jäsen toimii edelleen myös pääkuorossa, ilmoitetaan henkilö pelkästään pääkuoron jäsenlistalle ja jäsenmaksu veloitetaan tämän mukaisesti.

Seniorijäsenet maksavat 50 % voimassa olevasta keskusliiton jäsenmaksusta sekä erikoisliiton ja piiriyhdistyksen voimassa olevat jäsenmaksut. Sulasol laskuttaa kaikki jäsenmaksut vuosittain. Suomen Mieskuoroliiton jäsenmaksusta on lisäksi mahdollista anoa jälkikäteen toiminta-avustuksena 50 % alennus.

Seniorijäsenet voivat hyödyntää kaikkia Sulasolin, erikoisliiton ja piiriyhdistyksen jäsenetuja ja palveluja. Sulasol-lehti postitetaan jokaiselle seniorikuoron jäsenelle.

Mikäli seniorikuoro toimii jäsenkuoron yhteydessä, ei seniorijäsenelle lähetetä erillistä liittokokouskutsua, vaan seniorijäsenet lasketaan koko yhdistyksen jäsenmäärään mukaan määriteltäessä yhdistyksen käytössä olevaa äänimäärää liittokokouksessa.

Mikäli varsinainen jäsenkuoro päättää erota Sulasolista, päättyy samalla myös sen yhteydessä toimivan seniorikuoron jäsenyys ilman erillistä eroilmoitusta.

Seniorijaseneksi_ilmoittautuminen (pdf)

Kannattajajäsenyys

Voit tukea toimintaamme suomalaisten mieskuorojen hyväksi liittymällä liiton kannattajajäseneksi. Liiton kannattajajäsenmaksu on 100 euroa/vuosi ja ainaiskannattajajäsenmaksu 1000 euroa. Suomen Mieskuoroliiton kannattajajäseneksi voi liittyä joko henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Lue lisää ja täytä liittymislomake: https://forms.gle/3BoCJSnBm62wFgDA9

Kannattajajäseneksi liittyvä henkilö tai yhteisö sitoutuu maksamaan voimassa olevan kannattaja- tai ainaiskannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys jatkuu automaattisesti ja kannattajajäsenmaksu laskutetaan vuosittain tammikuun alussa, ellei kannattajajäsen irtisano jäsenyyttä edellisen vuoden loppuun mennessä. Ainaiskannattajajäsenmaksu laskutetaan vain kerran.

Liiton kannattajajäsenenä olet mukana varmistamassa liiton aktiivisen toiminnan myös tulevaisuudessa, asiantuntijapalvelut poikkeustilanteissakin sekä monipuoliset mieskuorotapahtumat ja -koulutukset. Kannattajajäsenille lähetetään liiton jäsenkirjeet ja muita tiedotteita toiminnasta, mikäli kannattajajäsen on antanut tähän luvan. Kannattajajäsenille voidaan myös tarjota erityisetuja liiton palveluista ja tuotteista. Liiton myyntituotteiden jäsenhinnat koskevat myös kannattajajäseniä.