Merkit ja huomionosoitukset

Huomionosoituksia voidaan myöntää SMKL:n ansioituneille jäsenille merkkiohjesäännön mukaan. Huomionosoituksia anotaan erillisellä huomionosoituslomakkeella (doc), joka pyydetään toimittamaan liiton toimistoon noin kuukautta ennen toivottua toimitusajankohtaa. Lomakkeen voi toimittaa liiton toimistoon joko sähköpostin liitteenä tai postitse.

Laulajamerkkien lunastamista varten on liiton toimistoon toimitettava pöytäkirja merkin suorituksesta.Suorituspöytäkirjasta tulee käydä ilmi tentin aika ja paikka, suorittajien, avustajien ja lautakunnan jäsenten nimet sekä tentissä arvotut laulut.