Merkit ja huomionosoitukset

Huomionosoituksia voidaan myöntää SMKL:n ansioituneille jäsenille merkkiohjesäännön mukaan. Huomionosoituksia anotaan erillisellä sähköisellä huomionosoituslomakkeella https://forms.gle/hmQePbemW1MgtsoMA , joka pyydetään lähettämään noin kuukautta ennen toivottua toimitusajankohtaa.

Vuosiruusukkeita voi anoa vastaavasti sähköisellä lomakkeella https://forms.gle/ijFeBStouEcDscUh7 , joka pyydetään lähettämään viimeistään kahta viikkoa ennen toivottua toimitusajankohtaa. 

Laulajamerkkien lunastamista varten on liiton toimistoon toimitettava pöytäkirja merkin suorituksesta. Suorituspöytäkirjasta tulee käydä ilmi tentin aika ja paikka, suorittajien, avustajien ja lautakunnan jäsenten nimet sekä tentissä arvotut laulut. Pöytäkirjapohjat voi ladata allaolevista linkeistä.