Merkit ja huomionosoitukset

Serenadimestarin merkki

19,00

 
­

PÖYTÄKIRJAPOHJA SERENADIMESTARIN MERKIN SUORITUKSEEN (pdf)

1. Koe serenadimestarin arvonimen ja merkin saamiseksi suoritetaan siinä kuorossa, johon suorittajat kuuluvat, jossakin muussa Liiton jäsenkuorossa tai Liiton järjestämillä kursseilla. Koetta valvoo kuoron asettama tutkintolautakunta tai Liiton järjestämillä kursseilla Liiton musiikkilautakunnan asettama lautakunta.

2. Suorittajien tulee olla Liiton jäsenkuoron jäseniä, tai jonkin muun Sulasolin erikoisliiton jäsenyhdistyksen miesäänisiä jäseniä. Kokeeseen osallistutaan yhtyeenä, yksi laulaja kussakin äänessä. Mahdolliset puuttuvat äänet on pyrittävä korvaamaan lähtökohtaisesti avustavilla laulajilla.

3. Kokelaat valitsevat koetta varten Liiton nuottijulkaisusta Serenadeja (2019) yhteensä 15 laulua, joista koetilanteessa valitaan arvalla viisi laulua.

4. Kokelaat esittävät arvalla valitut koelaulut valitsemassaan järjestyksessä. Laulut tulee esittää ulkoa alkuperäiskielellä tai suomeksi. Lauluista tulee osata kaikki yleisesti käytössä olevat säkeistöt.

5. Kokeessa on riittävällä tavalla tutkittava suorittajien taito. Osaamistaso on riittävä, mikäli kokelaat pystyvät vastaamaan yksin omasta äänestään musiikillisesti tyydyttävällä tavalla. Serenadimestarien tulee voida julkisesti edustaa serenaditaidoillaan koko kuoroa.

6. Kokeeseen valmistauduttaessa tulee käyttää laillista nuottimateriaalia.

7. Liitto toimittaa serenadimestarin merkit kuorolle tilausta vastaan. Pöytäkirjaa kokeesta ei tarvitse toimittaa liitolle.

8. Serenadimestarin merkkiä kannetaan tilanteen mukaan joko takin oikeassa liepeessä tai vasemmalla puolella taskun reunassa.

9. Serenadimestarin merkin suoritusohjeet tulevat voimaan 8.3.2019.