Seniori- ja opiskelijakuorot voivat anoa 50 % alennusta Suomen Mieskuoroliiton jäsenmaksusta (vuonna 2020 norm. 10,50 euroa), ja alennuksen voi anoa Suomen Mieskuoroliiton liittohallitukselta jälkikäteen palautuksena jo maksetusta jäsenmaksusta. Koronakevään taloudellisten haasteiden vuoksi pyydämme alennukseen oikeutettuja kuoroja harkitsemaan alennuksen jättämistä anomatta.

Vuoden 2020 jäsenmaksujen osalta anomus palautuksesta tulee tehdä 12.5.2020 mennessä, ja vapaamuotoisen anomuksen liitteenä tulee olla jäsenlista, johon on merkitty kuoron kunkin laulajan seniori- tai opiskelijastatus. Anomusten toimitus: toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi tai Suomen Mieskuoroliitto, Klaneettitie 6-8, 00420 Helsinki.

Jäsenmaksualennus myönnetään käyttäen samoja kriteereitä kuin kattojärjestömme Sulasol seniori- ja opiskelija-alennuksissaan: Seniorikuoron laulajista vähintään 75 % tulee olla yli 65-vuotiaita, ja lisäksi kuorolla tulee olla Sulasolin myöntämä senioristatus ennen jäsenmaksualennusten saamista. Opiskelijakuorostatuksen saamiseksi lähes kaikkien kuoron laulajien tulee olla opiskelijoita. Lisätietoja jäsenmaksualennuksen kriteereistä ja anomusmenettelystä saa liiton toimistosta.