Suomen Mieskuoroliiton seniori- ja opiskelijakuorojäsenet voivat anoa 50 % alennusta Suomen Mieskuoroliiton jäsenmaksusta (vuonna 2022 norm. 11,50 euroa). Alennus anotaan Suomen Mieskuoroliiton liittohallitukselta jälkikäteen palautuksena jo maksetusta jäsenmaksusta.

Anomus seniori- tai opiskelijakuoron jäsenmaksupalautuksesta tulee tehdä 10.4.2022 mennessä, ja vapaamuotoisen anomuksen liitteenä tulee olla jäsenlista, johon on merkitty kuoron kunkin laulajan seniori- tai opiskelijastatus. Anomusten toimitus: toimisto@mieskuoro.fi 

Jäsenmaksualennus myönnetään käyttäen samoja kriteereitä kuin kattojärjestömme Sulasol seniori- ja opiskelija-alennuksissaan: Seniorikuoron laulajista vähintään 75 % tulee olla nykyisillä kriteereillä yli 70-vuotiaita, ja lisäksi kuorolla tulee olla Sulasolin myöntämä senioristatus ennen jäsenmaksualennusten saamista. Opiskelijakuorostatuksen saamiseksi lähes kaikkien kuoron laulajien tulee olla opiskelijoita. Lisätietoja jäsenmaksualennuksen kriteereistä ja anomusmenettelystä saa liiton toimistosta.