Suomen Mieskuoroliiton seniori- ja opiskelijakuorojäsenet voivat anoa 50 % alennusta Suomen Mieskuoroliiton jäsenmaksusta (vuonna 2021 norm. 11,50 euroa). Alennus anotaan Suomen Mieskuoroliiton liittohallitukselta jälkikäteen palautuksena jo maksetusta jäsenmaksusta. Koronapandemian vuoksi edelleen jatkuvien taloudellisten haasteiden vuoksi pyydämme alennukseen oikeutettuja kuoroja harkitsemaan alennuksen jättämistä anomatta, mikäli mahdollista.

Sulasol on laskuttanut vuoden 2021 jäsenmaksut viikolla 7. Anomus seniori- tai opiskelijakuoron jäsenmaksupalautuksesta tulee tehdä 31.3.2021 mennessä, ja vapaamuotoisen anomuksen liitteenä tulee olla jäsenlista, johon on merkitty kuoron kunkin laulajan seniori- tai opiskelijastatus. Anomusten toimitus: toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi tai Suomen Mieskuoroliitto, Tallberginkatu 1 C / 18, 00180 Helsinki.

Jäsenmaksualennus myönnetään käyttäen samoja kriteereitä kuin kattojärjestömme Sulasol seniori- ja opiskelija-alennuksissaan: Seniorikuoron laulajista vähintään 75 % tulee olla nykyisillä kriteereillä yli 70-vuotiaita, ja lisäksi kuorolla tulee olla Sulasolin myöntämä senioristatus ennen jäsenmaksualennusten saamista. Opiskelijakuorostatuksen saamiseksi lähes kaikkien kuoron laulajien tulee olla opiskelijoita. Lisätietoja jäsenmaksualennuksen kriteereistä ja anomusmenettelystä saa liiton toimistosta.