Tulevaisuusrahasto

Tulevaisuusrahasto

Suomen Mieskuoroliiton hallitus päätti vuoden 2013 lopulla perustaa tulevaisuusrahaston, joka sääntöjensä mukaan “myöntää apurahoja poikakuorojen ja nuorten miesten kuorojen sekä -lauluyhtyeiden perustamiseksi ja toiminnan tukemiseksi sekä näitä tahoja koskeviin erityishankkeisiin”. Rahastolla tuetaan erityisesti toimintaa, joka tähtää uusien laulajien saamiseen harrastuksen piiriin ja ajan myötä myös suomalaisiin mieskuoroihin.

Suomen Mieskuoroliiton Tulevaisuusrahaston apurahojen syksyn hakukierros on käynnissä 31.10.2021 saakka sähköisellä lomakkeella: https://forms.gle/L8ED3hGHNpdSZJ4q8 

Rahastosta ei tueta jo olemassa olevien poikakuorojen perustoimintaa, vaan ensisijaisesti uusien kuorojen perustamista sekä muita hankkeita ja projekteja. Lisäksi suositaan useamman toimijan yhteistyössä toteuttamaa toimintaa.

Rahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa, lokakuussa ja huhtikuussa. Tukea voi hakea yhdistys tai työryhmä, eivät kuitenkaan yksittäiset henkilöt. Hakijatahon ei tarvitse olla Suomen Mieskuoroliiton jäsen. Sama hakija voi saada vain yhden apurahan vuodessa. Avustusten suuruus on enintään 1 000 euroa/saaja, ja jaettava summa päätetään tapauskohtaisesti tarveharkinnan mukaan rahastosta jaettavissa olevat varat huomioiden.

KEVÄT 2021

SEIM Ensemble 300 euroa: uuden mieskuoromusiikkia esittävän lauluyhtyeen perustamiseen ja Rajaton-lauluyhtyekurssille osallistumiseen

SYKSY 2020

ei myönnettyjä apurahoja

KEVÄT 2020

ei myönnettyjä apurahoja

SYKSY 2019

Pirkanpojat-kuoron kannatusyhdistys ry 500 euroa: 50-juhlavuoden Japanin-konserttikiertueeseen

KEVÄT 2019

Mieskuoro Alvar 300 euroa: kuoron toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen

SYKSY 2018

ei myönnettyjä apurahoja

KEVÄT 2018

Porin Mies-Laulun Välimiehet 200 euroa: Japanin projektiin

Lauluyhtye Kvartsi 100 euroa: sovitusten hankkimiseen ja musiikkivideon tekemiseen

Jyväskylän Poikakuoro Sirkat 200 euroa: toiminnan vahvistamiseen ja tunnetuksi tekemiseen

SYKSY 2017

Järvenpään Mieslaulajat 300 euroa: uuden nuorten miesten lauluyhtyeen perustamiseen

Vetelin poikakuoro 200 euroa: DVD:n ja CD:n valmistamiseen suomalaisesta kuoro- ja soitinmusiikista

KEVÄT 2017

Vanajan Mieskuoro ry 300 euroa: isänmaallisen juhlakonsertin toteuttamiseen

Työnimi Karkkikuoro 300 euroa: uuden nuorten miesten kuoron harjoitustilavuokraan

SYKSY 2016

ei myönnettyjä apurahoja

KEVÄT 2016

Chorus Cathedralis Iuniorum – CCI 600 euroa: CCI-kuoron konserttimatka Mallorcalle poikien kuorokiinnostuksen ylläpitämiseksi

SYKSY 2015

Lahden Mieskuoro ry 500 euroa: Nuorempia uusia laulajia kiinnostavan pääosin uudempaa musiikkia esittävän ryhmän harjoitusten tukemiseen

Pro Euga ry 500 euroa: Poikakuoro Pirkanpoikien kanssa tehtävään laulajakoulutukseen ja kuorosillan rakentamiseen sekä koelaulutilaisuuksien järjestämiseen

Poikakuoro Pohjantähdet 300 euroa: Vastavierailuun Oulun ystävyyskaupunki Hallen poikakuoron vieraaksi

KEVÄT 2015

ei myönnettyjä apurahoja

SYKSY 2014

Chorus Cathedralis Iuniorum 800 euroa: Valtakunnallisten poikakuoropäivien järjestämiseen Turussa 24.-26.4.2015

Musiikkiyhdistys Cecilia ry 300 euroa: Scholares Americantusin kilpailumatkaan Nyköpingiin Ruotsiin 23.-26.4.2015

Kristian Hebergin työryhmä 200 euroa: uuden nuorten miesten lauluyhtyeen toiminnan käynnistämiseen

Suomen Mieskuoroliitto ry:n Tulevaisuusrahasto

1 § Suomen Mieskuoroliitto ry:n (myöhemmin Liitto) liittohallitus (myöhemmin Liittohallitus) on kokouksessaan 28.11.2013 päättänyt perustaa vapaan rahaston, jonka nimi on Suomen Mieskuoroliitto ry:n Tulevaisuusrahasto (myöhemmin Rahasto).

2 § Rahaston tarkoituksena on myöntää apurahoja poikakuorojen ja nuorten miesten kuorojen sekä -lauluyhtyeiden perustamiseksi ja toiminnan tukemiseksi sekä näitä tahoja koskeviin erityishankkeisiin.

3 § Rahaston säännöt vahvistaa Liittohallitus. Sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto voidaan purkaa Liittohallituksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

4 § Rahaston hallinnasta vastaa Liittohallitus.

5 § Rahastoa kartutetaan vuosittain Suomen rakkain mieskuorolaulu -äänitteen (SMKLCD13) tuotosta 1 euro jokaista myytyä levyä kohden. Liittohallituksen päätöksellä 28.11.2013 rahastoon siirretään perustamisen yhteydessä lisäksi 10 000 euroa. Rahastoa voidaan jatkossa kartuttaa myös siirtona Liiton kertyneistä ylijäämistä ja itsenäisen varainhankinnan kautta.

6 § Liittohallitus voi jakaa kerran vuodessa apurahoina enintään puolet (1/2) rahaston pääomasta. Rahastoa on vastaavasti kartutettava kolmen vuoden kuluessa apurahojen jakamisesta vähintään jaettavan summan verran.

7 § Liittohallitus voi myöntää apurahoja hakemuksesta tai omasta aloitteestaan. Apurahoja myöntäessään Liittohallitus voi asettaa niiden maksamiselle tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja.

Nämä säännöt on hyväksynyt Suomen Mieskuoroliitto ry:n liittohallitus 28.11.2013.