Tulevaisuusrahaston apurahat kevään 2019 hakukierroksella on jaettu. Rahasto sai määräaikaan 30.4.2019 mennessä kaksi hakemusta, joista toiselle päätettiin myöntää avustus Tulevaisuusrahastosta ja toiselle tuotelahjoitus Tulevaisuusrahaston ulkopuolelta liiton nuottikokoelmista.

Myönnetyt avustukset, kevät 2019:
– Mieskuoro Alvar: kuoron toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen 300 euroa
– Varusmiessoittokunnan reserviläiset ry: lahjoituksena 16 kpl Perusmerkkilaulut-nuottikokoelmaa mieskuoron perustamista varten

Tulevaisuusrahasto myöntää sääntöjensä mukaan “apurahoja poikakuorojen ja nuorten miesten kuorojen sekä -lauluyhtyeiden perustamiseksi ja toiminnan tukemiseksi sekä näitä tahoja koskeviin erityishankkeisiin”. Rahastolla tuetaan erityisesti toimintaa, joka tähtää uusien laulajien saamiseen harrastuksen piiriin. Avustusten suuruus on enintään 1000 euroa/saaja, ja jaettava summa päätetään tapauskohtaisesti tarveharkinnan mukaan. Tulevaisuusrahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa, huhti- ja lokakuussa.

Tulevaisuusrahastosta on aiemmin myönnetty avustuksia muun muassa poikakuorotapahtuman järjestämiseen, uuden nuorten miesten lauluyhtyeen perustamiseen, laulajakoulutukseen ja poikakuorojen ulkomaanmatkoihin.

Lisätietoja: www.mieskuoro.fi/tulevaisuusrahasto