16.8.2021

Kuorojen laulukausi käynnistyy tänäkin syksynä koronapandemian puristuksessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kuorokansio pitäisi jättää pölyttymään – turvallinen kuoroharrastus on mahdollista ja edelleen sallittua koko Suomessa.

Useilla alueilla on tällä hetkellä voimassa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia yleisömäärärajoituksia. Tavanomainen kuoroharjoitus ei kuitenkaan ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous vaan jatkuvaluonteista normaalitoimintaa, jota yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitukset eivät avin mukaan koske. Kuorojen tulee kuitenkin tosiasiallisesti mahdollistaa harjoituksissa laulajien turvavälit; turvavälin määritelmä voi olla alueesta ja avin määräyksistä riippuen esimerkiksi “riittävä etäisyys” tai kaksi metriä. Yksityisluontoisessa kuoroharjoitustilanteessa turvavälien säilyttäminen koko harjoituksen ajan on kuitenkin kuoron ja kuorolaisten oma päätös.

Kunkin kuoron on hyvä laatia omaan toimintaan sovellettavat turvallisuuskäytänteet, joita määritellessä huomioidaan mm. kuoron ikärakenne, alueen epidemiatilanne ja viranomaismääräykset sekä käytettävissä olevan harjoitustilan koko ja ilmanvaihto. Koronatartunnoilta suojautumisessa on myös kuorotoiminnassa kyse todennäköisyyksistä ja riskien minimoinnista, sillä kaikkeen ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyy tartuntariski. Yleisluontoista neuvontaa harjoitusten mahdollisimman turvalliseen järjestämiseen annamme Suomen Mieskuoroliiton toimistosta, ja pohjana voi hyödyntää myös Sulasolin julkaisemaa ohjeistusta.

Kannustamme siis kuorotoiminnan jatkamiseen tänäkin syksynä viisaasti ja harkitusti, jotta tämä meille rakas taidemuoto pysyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa. Voimassa olevat rajoitukset ovat joiltakin osin tulkinnanvaraisia, ja tulkinnat on nyt syytä tehdä kuorojen eduksi. Monen kuoron taloudellinen tilanne on ennennäkemättömän vaikea, ja tulevien konserttien ja erityisesti joulusesongin toteutuminen normaalisti on kuoroille elintärkeää. Pitäkää siis ääntä itsestänne!

Sulasolin ohjeistus syyskauden 2021 harjoitustoimintaan: https://sulasol.fi/kuorojen-ja-orkestereiden-syyskauden-2021-harjoitustoiminta-koronaepidemian-aikana-ja-sen-jalkeen-2/

Avin voimassa olevat rajoitukset ja yleisötilaisuuden ja yleisen kokouksen määritelmät: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Muista myös Ääntä PRKL! -kampanjamme: https://mieskuoro.fi/aanta-prkl/

Lisätietoja:
Suomen Mieskuoroliitto
toiminnanjohtaja Aino Herranen
toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi, 050 375 2248