Jäsenedut

Jäsenedut

Lue lisää liiton jäseneksi liittymisestä täältä: Liity jäseneksi!

 

Edunvalvonta

Valvomme yhdessä Sulasolin kanssa jäsenkuorojemme etuja suhteessa valtiovaltaan, musiikkikasvatuskenttään ja muihin päättäjiin.

 

Mieskuoromusiikin julkaiseminen

Tilaamme ja julkaisemme uutta mieskuoromusiikkia koti- ja ulkomaisilta säveltäjiltä. Kustannamme myös monipuolisia mieskuoroille tehtyjä sovituksia musiikin eri alueilta. Jäsenyhdistyksillämme on mahdollisuus ostaa julkaisemaamme materiaalia jäsenhintaan.

 

Koulutustoiminta

Järjestämme alueellista ja valtakunnallista koulutusta laulajille, kuoronjohtajille ja varajohtajille. Koulutusta järjestetään myös yhteistyössä Sulasolin piirien ja muiden erikoisliittojen kanssa.

 

Tiedotustoiminta

Tärkein tiedotuskanavamme on Sulasol-lehti, joka postitetaan kaikille liiton jäsenille. Tässä musiikinharrastajien omassa lehdessä on liitollamme omat sivut. Lisäksi tiedotamme ajankohtaisista asioista internetsivuillamme, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa sekä jäsenyhdistyksille lähetettävillä jäsentiedotteilla.

 

Musiikkitapahtumat

Järjestämme joka kevät liiton Talvipäivät, joiden yhteydessä pidetään liittokokous sekä järjestetään laulajakoulutusta ja konsertteja. Talvipäivät järjestetään vuosittain eri puolella Suomea. Liittomme on aktiivisesti mukana Sulasolin valtakunnallisissa Laulu- ja soittojuhlissa.

 

Kilpailutoiminta

Järjestämme kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja mieskuoroille sekä lauluyhtyeille ja kvarteteille. Tästä hyvänä esimerkkinä on kuusi kertaa pidetty kansainvälinen Madetoja-mieskuorokilpailu, joka järjestetään seuraavan kerran vuonna 2021 Helsingissä.

 

Kansainväliset yhteydet

Kansainvälinen yhteistyö on osa toimintaamme. Osallistumme Pohjoismaisen Mieskuoroliiton, Nordisk Sangerforbundin toimintaan ja toimimme yhteistyössä Viron Mieskuoroliiton, Eesti Meestelaulu Seltsin kanssa.

Yhteistyössä Sulasolin kanssa autamme jäsenkuorojamme kansainvälisten yhteyksien luomisessa.

 

Huomionosoitukset

Jäsenyys liitossamme antaa mahdollisuuden muistaa ansioituneita henkilöjäseniä monin eri tavoin. Liiton merkkilaulujärjestelmä muodostaa perustan palkitsemisjärjestelmälle. Laulaja voi testata oman taitonsa suorittamalla perus-, taito- tai mestarimerkin, joilla on kaikilla oma varsin vaativa suoritustasonsa. Vuosiruusukejärjestelmän kautta on mahdollisuus huomioida laulajamerkin suorittanutta laulajaa. Ruusukkeet myönnetään laulajan poika- ja mieskuoroissa laulamien vuosien perusteella, ruusukevalikoiman kattaessa vuodet viidestä 70:een. Erityisen ansiokkaita henkilöitä voidaan myös palkita liittomme elämäntapamerkillä, ansiomerkillä, erityisansiomerkillä tai pöytästandaarilla. Myös Sulasolin sekä Sulasolin piirien huomionosoitukset ovat jäsenkuorojemme anottavissa.

 

Asiantuntija-apu

Jäsenet voivat kauttamme saada asiantuntija-apua sovitus- ja sävellystyössä sekä koulutus- ja arvosteluapua.

 

Taloudelliset edut

Liittomme jäsenyydestä on myös varsin huomattavia lisäetuja. Merkittävin niistä on Opintokeskus Siviksen (entinen OK-Opintokeskus) tarjoamat mahdollisuudet välittää valtionapua aikuisopiskeluun, jota tietysti myös mieskuorolaulu on. Kuoro voi keskuudessaan perustaa ns. vertaisopintoryhmiä (esim. stemmoittain), jotka sitten voivat saada toimintaansa valtionapua. Pitämällä kuoron harjoitusleirit Sivis-opintojaksoina voi myös niiden kustannuksiin saada tukea. Aktiivisella kuorolla Opintokeskus Siviksen kautta vuosittain saatava valtionapu voi nousta jopa yli tuhanteen euroon.

Liittomme jäsenet voivat myös hankkia nuottimateriaalia Sulasolista jäsenetuhintaan. Jäsenyyden lisäetuna on myös kuuluminen Suomen Hostellijärjestöön. Liittomme ja Sulasolin henkilökunta antaa auliisti apuaan kaikkiin harrastemusiikkiin liittyviin kysymyksiin.

 

Jäsenmaksut

Liiton jäsenmaksu maksetaan kuoron laulajamäärän mukaan ja se laskutetaan tammikuussa. Jäsenmaksu koostuu kolmesta osasta: Sulasolin osuus (vuonna 2021 20,95 euroa), Suomen Mieskuoroliiton osuus (vuonna 2021 11,50 euroa) ja piirin osuus (vuonna 2021 piiristä riippuen 0-2 euroa). Kokonaisjäsenmaksu on siis vuodessa 32,45-34,45 euroa laulajaa kohden.

Seniorikuorot (yli 75 % jäsenistöstä yli 70-vuotiaita) ja opiskelijayhdistykset (lähes kaikki laulajat opiskelijoita) saavat lisäksi 50 % alennuksen Sulasolin jäsenmaksuosuudesta: seniorikuorot kaikkien jäsenten ja opiskelijakuorot opiskelijajäsentensä osalta. Vastaavan alennuksen saa myös Suomen Mieskuoroliiton jäsenmaksusta jälkikäteen anottavana toiminta-avustuksena.