Suomen Mieskuoroliitto ry:n jäsenyhdistykset kutsutaan varsinaiseen

LIITTOKOKOUKSEEN

joka pidetään sunnuntaina 19.4.2020 klo 12.00 Laulu-Miesten talon juhlasalissa (Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki).

Kokouksessa käsitellään
– sääntöjen 13 §:ssä määrätyt asiat
– valitaan liittohallituksen ja aluevaltuuston jäsenet sääntöjen mukaisesti
– julistetaan vuoden 2019 Vuaren Kukkoo -palkinnon voittaja

Tilaisuus alkaa klo 11.30 valtakirjojen tarkastuksella ja kokouskahveilla.

Kukin varsinainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan yhdistyksensä alkavaa kahtakymmentäviittä (25) jäsenmaksunsa vuonna 2019 maksanutta jäsentä kohti. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla jäsenyhdistyksensä äänillä. Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen.

Jokaisen yhdistyksen virallisen edustajan tulee palauttaa allekirjoitettu valtakirja 31.3.2020 mennessä liiton toimistoon, os. Suomen Mieskuoroliitto ry, Klaneettitie 6–8, 00420 Helsinki tai sähköpostitse os. toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi. Mikäli valtakirja palautetaan sähköpostitse, on liittokokousedustajan tuotava alkuperäinen valtakirja liittokokoukseen.

Lämpimästi tervetuloa liittokokoukseen!

Suomen Mieskuoroliitto ry.
liittohallitus

Valtakirja 2020 (pdf)
Valtakirja 2020 (doc)