Olemme koonneet Suomen Mieskuoroliiton jäsenkuoroille jaettavaksi hyviä käytänteitä sähköisten apuvälineiden käytöstä osana kuoron harjoitustoimintaa. Mikään näistä keinoista ei korvaa läsnäharjoituksia eikä mahdollista “oikeaa” kuorolaulamista yhtä aikaa. Monessa kuorossa on kuitenkin nyt tarvetta harjoittelun järjestämiseen ainakin osittain etänä.
Olemme liiton hallinnossa tunnistaneet kuusi erilaista tapaa sähköisten apuvälineiden käyttöön. Oman kuoron toiminnassa hyväksi havaituista käytänteistä voi keskustella Suomen mieskuoroaktiivit -Facebook-ryhmässä www.facebook.com/groups/mieskuoroaktiivit tai lähettää vinkkejä meille sähköpostitse toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi
Päivitys 4.3.2021: Tarvittavat tekijänoikeusluvat musiikin käyttöön verkkolähetyksessä riippuvat siitä, kuka lähetyksen järjestää, millä alustalla lähetys toteutetaan, onko lähetys suora vai tallenne ja onko lähetys maksullinen. Lupaviidakon pääkohdat löytyvät infograafista: https://www.teosto.fi/app/uploads/2020/10/19163907/luvat-striimaukseen-ja-tallenteisiin-10_2020_nettisivuille-1.png Lisätietoja tekijänoikeusluvista saa Teostosta: www.teosto.fi
*
1) HARJOITUSTEN STREAMAUS
– Sopii erityisesti poissaolijoiden pitämiseen kartalla harjoitusten etenemisestä
– Osa kuorosta harjoittelee paikan päällä turvavälit ym. turvaohjeet huomioiden, poissaolijat voivat seurata kotoa käsin
– Laitteisto: lähetykseen yksinkertaisimmillaan telineeseen pystytetty kännykkä tai läppäri johtajaa kuvaamaan; ulkoinen mikrofoni ja hyvä verkko parantavat äänenlaatua
– Kanava: lukuisia vaihtoehtoja, esim. Facebook-live suljettuun ryhmään tai piilotettu YouTube-live, verkkoneuvotteluohjelmista esim. Zoom
– Zoomissa oletuksena puheelle optimoitu taustahälyn suodatus, versiosta 5.2.2 alkaen mahdollisuus valita parempi äänenlaatu myös musiikille (Settings -> Advanced -> High fidelity music mode)
– Zoomin ilmaisversio rajoittaa session keston 40 minuuttiin; pro-version hinta 139,90 euroa/lisenssi/vuosi, täysversioon voi myös tiedustella tunnuksia OK Sivikseltä
– Pohdittavaksi: Miten harjoitusten sosiaalinen aspekti välitetään etäharjoittelijoille?
*
2) STEMMATREENIT (TAI VASTAAVA) KOKONAAN ETÄHARJOITTELUNA
– Sopii erityisesti uuteen ohjelmistoon tutustumiseen, stemmojen tai ääntämisen opetteluun tai luentotyyppiseen opiskeluun
– Kaikki osallistujat harjoittelevat etänä mikrofonit suljettuina, kuoronjohtaja (tai muu kouluttaja) äänessä
– Laitteisto: lähetykseen esim. läppäri
– Kanava: verkkoneuvotteluohjelmistoista esim. Zoom, Microsoft Teams tai Google Meet
– Pohdittavaksi: Miten kuorolaisten mielenkiintoa harrastukseen pidetään yllä ilman mahdollisuutta yhdessälaulamiseen?
*
3) OMATOIMINEN ETÄHARJOITTELU STEMMANAUHOJEN TAI ÄÄNITTEIDEN KANSSA
– Sopii erityisesti uuden ohjelmiston harjoitteluun ja konsertti- tai merkkikokonaisuuden ulkoaopetteluun, ei ole sidottu aikaan tai paikkaan
– Kanava: kuoronjohtajan laulamat/soittamat/ohjelmoimat stemmanauhat, liiton stemmalevyt perus- ja taitomerkkilauluista, Spotify-listat mieskuoroäänitteistä
– Pohdittavaksi: Miten kuoroyhteisö tukee vaikkapa merkkikokonaisuuksien omatoimista harjoittelua?
*
4) YKSILÖOPETUS ETÄNÄ
– Sopii erityisesti kuorolaisten henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen ja kuorossalaulamiseen liittyvien haasteiden käsittelyyn
– Kuoronjohtajan (tai vaikkapa laulunopettajan) etätapaaminen kahden kesken kuorolaisen kanssa
– Laitteisto: esim. kännykkä tai läppäri
– Kanava: videopuhelu tai videoneuvotteluohjelmisto
– Pohdittavaksi: Olisiko kuorolla muun toiminnan ohella resursseja yksilöopetukseen joko kokonaan uutena mahdollisuutena tai sähköisiin kanaviin siirrettynä?
*
5) STREAMATUT KEIKAT ILMAN YLEISÖÄ
– Sopii erityisesti esiintymisrutiinin ja yleisöpohjan ylläpitämiseen, mahdollisuus tavoittaa uutta yleisöä myös oman paikkakunnan ja perusyleisön ulkopuolelta
– Esiintymiset turvavälein ilman yleisöä joko koko kuoron tai pienryhmän kanssa
– Laitteisto: hyvää kuvan- ja äänenlaatua varten erilliset mikrofonit ja videokamera, vaatii jonkin verran teknistä taitoa
– Kanava: livelähetys esim. YouTubessa, Facebookissa tai Instagramissa
– Ilmaisiin livelähetyksiin Teoston lisensoimilla alustoilla YouTubessa, Facebookissa tai Instagramissa ei tarvita erillisiä lupia; tarkista tarvittavat tekijänoikeusluvat muissa kanavissa, jälkikäteen katsottaville tallenteille tai maksullisille lähetyksille Teostosta
– Pohdittavaksi: Löytyisikö lähetykselle vaikkapa paikallislehdestä tilaaja tai yhteistyökumppani, jolle esitys voitaisiin räätälöidä ja joka voisi vastata teknisestä toteutuksesta?
*
6) VIRTUAALIKUOROT
– Sopii erityisesti some-sisällöksi, parhaimmillaan kehittää myös kuorolaisten yksinlauluosaamista
– Kukin laulaja kuvaa ja äänittää äänittää osuutensa yksin esim. taustanauhaa, kuoronjohtajan videota tai omaa/toista stemmaa apuna käyttäen ja nämä kootaan yhteen
– Kuoronjohtaja voi myös antaa palautetta/vinkkejä yksittäiselle laulajalle videoiden pohjalta
– Laitteisto: Acapella-sovellus mahdollistaa päällekkäiset stemmat ja videot esim. kännyköillä ilman teknistä osaamista, ilmaisversiossa voi toteuttaa enintään minuutin mittaisia videoita, täysversion hinta 9,99 €/kk
– Tekniikan taitajille lisää käytännön vinkkejä esimerkiksi täällä: www.facebook.com/vaskivuorenlukionkamarikuoro/posts/2042121112600180
– Kanava: jakelu esim. some-kanavissa, varmista tarvittavat tekijänoikeusluvat Teostosta
– Pohdittavaksi: Miten virtuaalikuoroprojekteja voitaisiin tulevaisuudessakin hyödyntää osana läsnäkuorotoimintaa?