Suomen Mieskuoroliitto ry hakee palvelukseensa päätoimista toiminnanjohtajaa. Työnkuvaan kuuluu Suomen Mieskuoroliiton toiminnanjohtajan tehtävien lisäksi Suomen Musiikkineuvoston pääsihteerin tehtävät (keskimäärin yksi päivä viikossa).

Mieskuoroliiton toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Mieskuoroliiton toiminnan suunnittelu ja järjestäminen yhdessä hallituksen kanssa
 • liiton talouden hoito
 • liiton käytössä olevat järjestelmät
 • kuorotapahtumien ja -koulutusten valmistelu ja tuotanto
 • tiedotus liiton jäsenille, sidosryhmille ja medialle
 • nuottijulkaisut, tuotemyynti ja asiakaspalvelu
 • kokousten valmistelu
 • Liiton edustuskuoro Liiton Miesten toiminnan järjestelyt
 • muut erikseen sovittavat tehtävät

Suomen musiikkineuvoston pääsihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • yhdistyksen talouden järjestäminen
 • hallinnon ja tiedotuksen järjestäminen
 • muut Suomen Musiikkineuvoston hallituksen kanssa sovittavat tehtävät

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään:

 • itsenäistä työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja
 • tarkkuutta ja paineensietokykyä
 • kuorotoiminnan ja -musiikin tuntemusta
 • hyviä tietoteknisiä ja viestinnällisiä valmiuksia
 • erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • tapahtumatuotantoon ja/tai viestintään liittyviä opintoja tai työkokemusta

Eduksi katsotaan musiikkialan järjestöjen ja edunvalvontaorganisaatioiden tuntemus.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Työajan jakautumisesta sovitaan tehtävään valittavan henkilön kanssa erikseen. Työskentely osittain etänä on mahdollista, mutta tehtävässä edellytetään pääosin läsnäoloa liiton toimistolla Helsingin Kaapelitehtaalla.

Palkkaus on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n kulttuurituottajille annetun palkkasuosituksen mukainen (asiatuntijataso).

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään 16.4.2023 osoitteella janne.korhonen@mieskuoro.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa Suomen Mieskuoroliitto ry:n puheenjohtaja Janne Korhonen, janne.korhonen@mieskuoro.fi (klo 17 jälkeen puh. 040 7436047).

Suomen Mieskuoroliitto on suurin harrastajamusiikkijärjestö Sulasolin erikoisliitoista. Suomen Mieskuoroliitolla on noin 90 jäsenkuoroa, joissa laulajia on noin 3000.