Tulevaisuusrahaston apurahat syksyn 2019 hakukierroksella on jaettu. Rahasto sai määräaikaan 31.10.2019 mennessä yhden hakemuksen, jolle Suomen Mieskuoroliiton liittohallitus päätti myöntää avustuksen Tulevaisuusrahastosta.

Myönnetyt avustukset, syksy 2019:
– Pirkanpojat-kuoron kannatusyhdistys ry 500 euroa: 50-juhlavuoden Japanin-konserttikiertueeseen

Tulevaisuusrahasto myöntää sääntöjensä mukaan “apurahoja poikakuorojen ja nuorten miesten kuorojen sekä -lauluyhtyeiden perustamiseksi ja toiminnan tukemiseksi sekä näitä tahoja koskeviin erityishankkeisiin”. Rahastolla tuetaan erityisesti toimintaa, joka tähtää uusien laulajien saamiseen harrastuksen piiriin. Avustusten suuruus on enintään 1000 euroa/saaja, ja jaettava summa päätetään tapauskohtaisesti tarveharkinnan mukaan. Tulevaisuusrahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa, ja seuraavan kerran avustukset ovat haettavissa huhtikuussa 2020.

Lisätietoja: mieskuoro.fi/tulevaisuusrahasto