Helsinki Male Choir Weekend 9-11 April 2021

VII Internationella Leevi Madetoja-manskörstävlingen
Nordic-Baltic Male Choir Festival

NYTT

9.6.2020: Spotify-spellista “Leevi Madetoja – sånger för manskör”
5.6.2020: Introduktion av Leevi Madetoja, evenemangets historia och resultat från tidigare tävlingar
1.6.2020: Anmälan till Helsinki Male Choir Weekend har öppnats på nytt! Uppdaterat detaljer om öppningskonsert och deltagarpaket
6.5.2020: Uppdaterat detaljer om jury och bekyddare

OBS! Mer information på våra finska och engelska sidor!

Fredagen 9.4.2021

Polyteknikernas Kör och Saara Aittakumpu. Bild: Mikko Reinikainen

Mottagning av Helsingfors stad

Vanha Raatihuone kl. 17

Max. 2 deltagare/kör, endast med inbjudan/anmälan

 

Öppningskonsert

Tempelplatsens kyrka kl. 19

Polyteknikernas Kör, dir. Saara Aittakumpu

Biljetter för deltagare: 25 euro (inkl. också i fredagens deltagarpaket)

Biljetter för publik: 25/20/15 euroa (mera detaljer kommer snart)

Informella framträdande på kroger och restauranger

Helsingfors centrum

 

Lördagen 10.4.2021

Hämeenlinnan Mieskuoro och Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat, dir. Anneli Julén i Musihuset 2013. Bild: Markku Pihlaja.

VII Internationella Leevi Madetoja-manskörstävlingen

Musikhuset i Helsingfors, konsertsal (den andra tävlingsplatsen ska publiceras senare) kl. 9-17

Fritt inträde med deltagarpass till konsertsalens galleri

Biljetter för publik: 10 euro + hanteringsavgift per sal (via Ticketmaster i början av 2021) 

 

Lunch

Musikhuset i Helsingfors kl. 10.30-15

12 euro (inkl. också i deltagarpaket)

 

Informella framträdanden och manskörseminar

Musikhuset i Helsingfors, foyer

Fritt inträde

Bild: Markku Pihlaja.

Galakonsert

Musikhuset i Helsingfors, konsertsal kl. 19

Körer valts av juryn, prisutdelning

Alla deltagare tillsammans

Edvard Grieg: Sangerhilsen (Sigvald Skavlan)
Peep Sarapik: Ta lendab mesipuu poole (Juhan Liiv)
Jean Sibelius: Finlandia-hymni (V. A. Koskenniemi)

Liiton Miehet, dir. Paavo Hyökki

Liiton Miehet, dir. Paavo Hyökki. Bild: Essi Vakkila

Biljetter för deltagare: 35 euro (inkl. också i deltagarpaket)

Biljetter för publik: 80/39/23 euro (inkl. hanteringsavgift) via Ticketmaster: https://www.ticketmaster.fi/event/272967

Efterfest med kvällsmat

Musikhuset i Helsingfors kl. 21.30

39 euro (inkl. också i deltagarpaket)

 

Söndagen 11.4.2021

Bild: My Helsinki / Jenna Pietikäinen.

Manskörskonserter och informella framträdande

Fråga mer om olika möjligheter: hmcw@mieskuoro.fi!

 

 

Anmälan till tävlingen har öppnats på nytt! Anmälan sker senast 31.12.2020 via en elektronisk blankett: https://forms.gle/UCzmxb8S3ZsJQXUH9

Anmälan till Helsinki Male Choir Weekend har också öppnats! Anmälan sker senast 31.1.2021 via elektronisk blankett: https://forms.gle/nTY3bFftfLSYJcgt6

Deltagarpaket:

  • Fredag-Lördag 99 euro/person
  • Lördag 89 euro/person

Individuella reservationer:

  • Öppningskonsert, Polyteknikernas Kör 9.4.2021, 25 euro
  • Galakonsert 10.4.2021, 35 euro
  • Lunch 10.4.2021, 12 euro
  • Efterfest 10.4.2021, 39 euro
  • T-shirt, 15 euro

PLATS OCH TIDPUNKT

Den VII Internationella Leevi Madetoja -manskörstävlingen arrangeras i Musikhuset (Mannerheimvägen 13 A, Helsingfors) lördag 10.4.2021. Ifall deltagarantalet kräver har tävlingsarrangören rätt att flytta en del av tävlingen och arrangera den på annan plats i Helsingfors.

DELTAGARE

Tävlingen består av tre kategorier: internationell och nationell kategori samt kavalkadkategorin. Utländska körer kan delta i internationella eller kavalkadkategorin. Professionella sångare kan delta endast i internationella kategorin. Finländska amatörkörer kan delta i vilken kategori som helst.

Tävlingsarrangören har rätt att begränsa antalet deltagande körer i varje kategori. Deltagarna får bekräftelse i den ordning de anmält sig.

TÄVLINGSPROGRAMMET

Internationell kategori

Körens program får vara högst 15 minuter långt inklusive förflyttningar. Programmet bör bestå av a cappella-musik men även slaginstrument utan tonhöjd är tillåtna. Programvalet är fritt, men bör omfatta följande:
– som obligatoriskt verk Leevi Madetoja: Ikävyys (1916, text Larin-Kyösti, © Ylioppilaskunnan Laulajat ry)
– ett verk av en samtida tonsättare från körens hemland
Repertoarens språkval är fritt, även i fråga om det obligatoriska verket.

Nationell kategori

Körens program får vara högst 15 minuter långt inklusive förflyttningar. Programmet bör bestå av a cappella-musik men även slaginstrument utan tonhöjd är tillåtna. Programvalet är fritt, men bör omfatta följande:
– som obligatoriskt verk Leevi Madetoja: Hämärän ääniä (1916, text Larin-Kyösti, © Ylioppilaskunnan Laulajat ry)
– ett verk av en samtida tonsättare
Repertoarens språkval är fritt, även i fråga om det obligatoriska verket.

Kavalkadkategorin

Körens program får vara högst 10 minuter långt inklusive förflyttningar. Genast efter framträdandet får kören muntlig feedback av juryn. Programmet kan inkludera ackompanjerande instrument, som kören själv ansvarar för. Programvalet är fritt och omfattar inget obligatoriskt verk. Även repertoarens språkval är fritt.

ANMÄLAN

Anmälan till tävlingen sker senast 31.12.2020 via en elektronisk blankett som finns på webbplatsen www.mieskuoro.fi/madetoja2020. Anmälningsblanketten öppnas 1.1.2019.

Dessutom bör kören senast 31.12.2020 per epost (toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi) skicka arrangören följande:
• presentation av kören på finska, svenska eller engelska (filformat doc, docx eller pdf, alternativt länk till webbplats)
• presentation av dirigenten på finska, svenska eller engelska (filformat doc, docx eller pdf, alternativt länk till webbplats)
• 2 st fotografier av kören (filformat jpg, bredd minst 1 500 pixel)
• 2 st fotografier av dirigenten (filformat jpg, bredd minst 1 500 pixel)
Ytterligare bör följande skickas per post till Suomen Mieskuoroliitto (Finlands Manskörsförbund), Klarinettvägen 6-8, FI-00420 Helsingfors:
• lagliga noter (publicerade noter i original eller manuskopior godkända av tonsättaren) till körens tävlingsprogram.

DELTAGARAVGIFT

Deltagaravgift för tävlingen är 400 euro i internationella kategorin, 300 euro i nationella kategorin och 200 euro i kavalkadkategorin. Deltagaravgifterna faktureras efter att anmälningstiden avslutats.

Ifall kören annullerar sitt deltagande efter att anmälningstiden avslutats returneras deltagaravgiften inte. Varje kör ansvarar själv för utgifter gällande resor och logi samt andra kostnader.

JURY

Förbundsstyrelsen för Suomen Mieskuoroliitto (Finlands Manskörsförbund) utnämner en jury för varje kategori, bestående av ordförande samt minst två andra medlemmar.
Efter tävlingen skickas skriftlig feedback av juryn till alla tävlande.

TÄVLINGSORDNING OCH GALAKONSERT

Tävlingsordningen i varje kategori avgörs enligt tävlingsarrangörens lottdragning. Tävlingstidtabellen i detalj meddelas deltagarna senast en månad innan evenemanget går av stapeln.
De körer som väljs ut av juryn är skyldiga att utan extra ersättning uppträda vid tävlingens galakonsert i Musikhuset lördag kväll 10.4.2021.

PRISER

Tävlingens prissumma är sammanlagt 5 000 euro i internationella kategorin och 2 500 euro i nationella kategorin. I kavalkadkategorin utdelas inga prispengar. Även specialpriser godkända av Suomen Mieskuoroliittos förbundsstyrelse kan delas ut i tävlingen.

NOTMATERIAL

Noter till de obligatoriska verken i internationella och nationella kategorin publiceras i elektronisk form (filformat pdf) 1.1.2019 på tävlingsarrangörens webbplats www.mieskuoro.fi/madetoja2020. Innan dess finns noterna till salu i Sulasols nothandel (Klarinettvägen 6-8, 00420 Helsingfors; myynti@sulasol.fi, tel. +358 10 8200 221). Noterna som är till salu omfattar även sångbara översättningar till svenska och tyska.

Endast lagliga noter får användas i tävlingen (publicerade noter i original eller manuskopior godkända av tonsättaren). Arrangören har rätt att granska noternas laglighet.

INSPELNING

Tävlingsarrangören har obegränsad rätt att spela in, fotografera, videofilma, radiera, televisera och via webben sända alla tävlings- och konsertframträdanden utan extra ersättning. Tävlingsarrangören kan överlåta rätten till vilka som helst ovannämnda rättigheter till en annan part.

Reglerna har fastställts av förbundsstyrelsen för Suomen Mieskuoroliitto (Finlands Manskörsförbund) 4.11.2017 och uppdateras 29.3.2020. Reglernas originalspråk är finska och Suomen Mieskuoroliittos förbundsstyrelse avgör eventuella tolkningstvister gällande reglerna på basis av den finskspråkiga versionen.

Ytterligare information om tävlingen:
www.mieskuoro.fi/madetoja2020
Aino Herranen, verksamhetsledare för Suomen Mieskuoroliitto:
toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi, tel. +358-10-8200236

Matti Hyökki. Bild: Markku Pihlaja

Internationell kategori
ordförande Matti Hyökki (FI)
Georg Grün (DE)
Sofia Söderberg (SE)

Nationell kategori
ordförande Tommi Niskala (FI)
Jutta Seppinen (FI)
Visa Yrjölä (FI)

Kavalkadkategori
ordförande Elisa Huovinen (FI)
Hirvo Surva (EE)
Markus Yli-Jokipii (FI)

Det obligatoriska verket i internationell kategori:
Leevi Madetoja: Ikävyys (Larin-Kyösti)

Originaldikt på finska (läsaren Paavo Hyökki): https://youtu.be/conLci-TvlY

Det obligatoriska verket i nationell kategori:
Leevi Madetoja: Hämärän ääniä (Larin-Kyösti)

Noterna finns också till salu i Sulasols nothandel (Klarinettvägen 6-8, 00420 Helsingfors; myynti@sulasol.fi, tel. +358 10 8200 221). Noterna som är till salu omfattar även sångbara översättningar till svenska och tyska.
Endast lagliga noter får användas i tävlingen (publicerade noter i original eller manuskopior godkända av tonsättaren). Arrangören har rätt att granska noternas laglighet.

Bild: Markku Pihlaja

Resa till Helsingfors: https://www.myhelsinki.fi/en/meetings-and-events/accessibility-and-arrival 

Erbjudanden av våra kooperativa hotell ska publiceras snart.

Helsingfors turistinformation: https://www.myhelsinki.fi/en

Tonsättaren Leevi Madetoja föddes i Uleåborg år 1887 och är främst känd som körmusikmästare. Trots att Madetoja också komponerade en hel del instrumental musik är det i regel hans körverk som lyfts fram – och inte utan orsak.

Madetojas meriter som tonsättare av finsk körmusik saknar motstycke. Madetoja, som undervisades i tonkonst av Sibelius, Järnefelt och många andra tonsättare, representerade den nationalromantiska stilen. Hans verk innehåller ändå också inslag av bland annat finska folksånger och av fransk musik från tidigt 1900-tal, som han bekantade sig med då han i sin ungdom studerade tonkonst i Paris.

Utöver komponerandet hann Madetoja också vara verksam som bland annat lärare vid Helsingfors universitet och Helsingfors musikskola (nuvarande Sibelius-Akademin), musikkritiker och ordförande för Teosto. Han var gift med dikterskan L. Onerva från år 1913 fram till sin död i Helsingfors 6.10.1947.

Helsinki Male Choir Weekend kommer att anordnas för första gången 2021, men Leevi Madetoja-manskörstävlingens historia går tillbaka mer än 30 år.

Manifestationen inför den första Madetoja-tävlingen lät enligt följande: ”År 1987 har det gått 100 år sedan Leevi Madetoja föddes. Madetojas körkompositioner, framför allt den digra produktionen för manskör hör till den centrala finska körlyriken. För att främja utövandet av manskörsmusik, för att öka respekten för manskörsmusik och för att manskörsmusiken skall få uppmärksamhet av publik, tonsättare, förläggare och beslutsfattare inom kulturpolitiken samt för att hedra professor Leevi Madetojas livsverk, har Manskörsförbundet rf. bestämt sig för att anordna en internationell manskörstävling och givit tävlingen namnet Madetoja-tävlingen.” Tävlingen ordnas för sjunde gången 2021.

Tidigare tävlingars resultat

I Leevi Madetoja-tävlingen 12.–14.10.1989 Åbo

A-serien
I Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, Jüri Rent
II Stockholms Studentsångarförbund, Göte Widlund
III Amici Cantus, Johanna Kallio
delat IV Lunds Studentsångförening, Janåke Larson & Tartu Akadeemiline Meeskoor, Alo Ritsing
VI Mieskuoro Sirkat, Kari Ala-Pöllänen

B-serien 
I Pohjan Laulu, Rauno Rännäli
delat II Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jussit, Arto Risku & Hämeenlinnan Mieskuoro, Erkki Alanen & Vantaan Laulu, Teppo Salakka
V Rajamäen Mieslaulajat, Urpo Rauhala
VI Forssan kaupungin mieskuoro, Jukka Kuninkaanniemi

II Leevi Madetoja-tävlingen 16.4.1994 Uleåborg

A-serien
I Pyhäjokilaakson Mieslaulajat, Tapani Tirilä
II Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat, Raul Talmar

B-serien
I Pohjan Laulu, Rauno Rännäli
II Vantaan Laulu, Märt Krell

III Leevi Madetoja-tävlingen 15.4.2000 Helsingfors

Internationella serien
I Mieskuoro Sirkat, Juha Holma
II Akademiska Sångföreningen, Henrik Wikström
III Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat, Matti Apajalahti

Nationella serien
I Nokian Työväen Mieskuoro, Keijo Rantanen
II Vantaan Laulu, Esko Kallio
delat III Keravan Mieslaulajat, Teppo Salakka & Hämeenlinnan Mieskuoro, Erkki Alanen

IV Leevi Madetoja-tävlingen 12.3.2005 Lahtis

A-serien
I Svanholm Singers, Sofia Söderberg
II Polyteknikkojen Kuoro, Juha Kuivanen
III Akademiska Sångföreningen, Henrik Wikström

B-serien
I Tallinna Pedagoogikaülikooli Meeskoor, Jüri Rent
II Vantaan Laulu, Jori Männistö
III Poikakuoro Pirkanpojat, Jussi Kauranen

V Leevi Madetoja-tävlingen 17.4.2010 Esbo

Internationella serien
I Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat, Matti Apajalahti
II Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, Peeter Perens
III Gradski zbor Brodosplit, Vlado Sunko

Nationella serien
I Porin Mies-Laulu, Guido Ausmaa
II Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jussit, Tommi Niskala
III Joensuun Mieslaulajat, Kari Väänänen
IV Mariehamns-Kvartetten, Tom Björkman

VI Leevi Madetoja-tävlingen 18.4.2015 Tammerfors

Internationella serien
I Mieskuoro Euga, Visa Yrjölä
II Mieskuoro Laulajat, Paavo Hyökki
III Porin Mies-Laulu, Guido Ausmaa

Nationella serien
I Pohjan Laulu, Mihkel Koldits
II Karjalan Laulu-Veikot, Nadja Härkönen
delat III Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jussit, Tommi Niskala & Joensuun Mieslaulajat, Kari Väänänen

Biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn i Helsingfors, Nasima Razmyar är beskyddare av Helsinki Male Choir Weekend.


Nasima Razmyar. Photo: Jyrki Nisonen.

Suomen Mieskuoroliitto – Finlands Manskörsförbund
Verksamhetsledare Aino Herranen
toiminnanjohtaja@mieskuoro.fi, tel +358-10-8200236

Följ oss på Facebook: International Leevi Madetoja Male Choir Competition