Suomen Mieskuoroliiton liittokokous järjestettiin sunnuntaina 14.2.2021 pääsääntöisesti etäkokouksena. Kokouksessa puhetta johti kutsuttuna Sulasolin puheenjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen.

Kokouksessa hyväksyttiin liiton uudet säännöt, jotka tuovat joustavuutta liiton hallinnon toimintaan. Aluevaltuusto poistuu sääntömuutoksen myötä liiton virallisista toimielimistä. Aluevaltuuston tilalle luodaan liittohallituksen avuksi työryhmiä ja toimikuntia, ja lisäksi liiton jäsenkuorojen edustajia kutsutaan säännöllisesti kehittämään liiton toimintaa kaikille avoimissa tilaisuuksissa alueellinen näkökulma huomioiden.

Joustavuutta on lisätty myös muihin sääntöpykäliin liittyen mm. tilintarkastukseen, liittokokouskutsun toimittamiseen, taiteellisen johtajan rooliin sekä liittohallituksen ja musiikkilautakunnan jäsenten toimikausirajauksiin. Lisäksi säännöissä on nyt mukana Sulasolin uusi oppilaitosjäsenyys. Sääntöjä on myös muilta osin selkiytetty ja nykyaikaistettu. Uudet säännöt ovat vielä Patentti- ja rekisterihallituksella hyväksyttävinä, mutta ne löytyvät jo kokonaisuudessaan liiton verkkosivuilta.

Kokouksessa vahvistettiin lisäksi toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2021–2022. Liiton jäsenmaksu päätettiin säilyttää vuonna 2022 ennallaan 11,50 eurossa jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohden.

Liiton puheenjohtaja Antti Ilmavirta valittiin jatkamaan puheenjohtajana toisen kaksivuotiskauden. Taiteellinen johtaja Paavo Hyökki valittiin jatkokaudelle yhdeksi vuodeksi, jotta puheenjohtaja ja taiteellinen johtaja vaihtuvat jälleen jatkossa vuorovuosin. Taiteellinen johtaja ei ole enää jatkossa liittohallituksen jäsen, mutta hänellä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Liittohallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt:
Janne Korhonen (Mikkeli)
Pekka Mattila (Muhos)
Hannu Rintasalo (Ilmajoki)
Mikko Tanskanen (Joensuu) uusi
Liittohallituksen järjestäytymiskokouksessa liiton varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Mattila. Uusien sääntöjen mukaan aluevaltuustoa ei enää valittu.

Lisäksi liittohallitus nimitti järjestäytymiskokouksessaan liiton musiikkilautakunnassa jatkamaan seuraavat henkilöt:
Ilkka Aunu (Espoo)
Kristian Heberg (Kempele)
Anneli Julén (Riihimäki)
Mari Sillanpää (Kokkola)
Visa Yrjölä (Helsinki)
Musiikkilautakunnan puheenjohtajana toimii liiton taiteellinen johtaja Paavo Hyökki.

Lisäksi liittokokouksessa julkistettiin Vuaren Kukkoo -palkinnon voittaja. Kiertopalkinnon sai poikkeusvuonna 2020 ainoana liiton jäsenkuorona laulajamerkkejä suorittanut kuoro, Kokkolan Lauluveikot.